KoboAnela funeral protection plan

KoboAnela funeral protection plan

With KoboAnela funeral protection plan from Alliance Insurance in Lesotho, you get a family funeral cover with added bene ts. In addition to the usual cash bene t, you also get:

 • Grocery allowance payable to the nominated bene ciary for six months after death of either the principal member or their spouse. This bene t is designed to ensure that dependents afford basic needs following the death of the breadwinner while they adjust to life without their provider.
 • Funeral services voucher, which can be redeemed
  in exchange for a funeral service provision of the monetary value equivalent to the face value of the voucher. This funeral service voucher is redeemable at

  any branch of Lesotho Funeral Services.

  What are your available options?

  Choose a cover that suits your needs and a premium you can afford by selecting one of the available options; KoboAnela Funeral Protection plan offers three plan options:

  • Silver
  • Gold
  • Platinum

  On death of any of the lives assured, the policy pays out a basic lump sum cash bene t in accordance with the bene t options selected.

  You can add extended family members

  Inclusion of parents and other dependent relatives is allowed, subject to a maximum of four parents and two dependent relatives.

  Accelerated cash bene t

  Your cash bene t is doubled in the event that the cause of death is an accident.

Silver Funeral Bene ts Premium=M95

Assured Person

Basic Cash Bene t (M)

*Accelerated Cash Bene t (M)

**Funeral Service Bene t (M)

Grocery Bene t (M)

Principal Member and Spouse

10,000

20,000

3,500

500 per month

Student up to age 25 inclusive

7,500

15,000

3,500

Children 14 -21 years

7,500

15,000

3,500

Children 6 -13 years

5,000

10,000

3,500

Children 0 – 5 years

2,500

5,000

3,500

Stillborn**

2,500

2,500

Gold Funeral Bene ts Premium=M130

Assured Person

Basic Cash Bene t (M)

*Accelerated Cash Bene t (M)

**Funeral Service Bene t (M)

Grocery Bene t (M)

Principal Member and Spouse

15,000

30,000

5,000

700 per month

Student up to age 25 inclusive

10,000

20,000

5,000

Children 14 -21 years

10,000

20,000

5,000

Children 6 -13 years

7,500

15,000

3,500

Children 0 – 5 years

3,500

7,000

3,500

Stillborn**

3,500

3,500

Platinum Funeral Bene ts Premium=M165

Assured Person

Basic Cash Bene t (M)

*Accelerated Cash Bene t (M)

**Funeral Service Bene t (M)

Grocery Bene t (M)

Principal Member and Spouse

20,000

40,000

7,500

1,000 per month

Student up to age 25 inclusive

10,000

20,000

7,500

Children 14 -21 years

10,000

20,000

7,500

Children 6 -13 years

7,500

15,000

3,500

Children 0 – 5 years

3,500

7,000

3,500

Stillborn**

3,500

3,500

* Bene t is doubled in the event that the cause of death is an accident. Accident shall refer to violent, visible external means. This bene t is only applicable to the member and their immediate family only, and does not cover parents and extended family members.

**Funeral service bene ts are not payable on stillborn cases. Parents Premium = M6.00 per M1000.00 cover.
Other dependent relatives premium = M7.00 per M1000.00 cover.

Valuable Information for you

Funeral Bene ts:

The KoboAnela funeral policy pays out a cash lump Sum in the event of death.

Accelerated cash bene t:

The double cash bene t is only applicable to principal member, spouse and children.

Grocery bene t:

The monthly grocery allowance is payable to the elected bene ciary for a period of 6 (six) months following the death of the principal member or their spouse. An amount of M500 will be paid under the silver option, M700 under the gold option, and M1000.00 under the platinum option.

Conditions of acceptance:

A Waiting Period of six (6) months shall apply for Funeral bene ts for member and immediate family. For parents older than 72 years, 9 months waiting period shall apply.

Eligible ages at commencement date, and maximum number of lives covered

Age

Principal Member

Under 65 Years

Spouse

Under 65 Years

Parents of the Member or Spouse

Modes of Payment:

Stop Order, Debit Order or Cash.

Get your claim paid within 24 hours:

Submit the following documents at your nearest Alliance Insurance branch:

• Claim form.
• A certi ed copy of death certi cate.
• Certi ed copies of any recognised form of identi cation. • A letter from the mortuary.

Max No. Covered

1

1

Under 80 Years

4

Other dependent relatives

Under 65 Years

2

Children

Under 21 Years

unlimited

Children – Full time students

Under 25 Years

unlimited

Mpate sheleng ea KoboAnela

Hobaneng u lokela ho kena mpate sheleng ea

KoboAnela?

Ka mpate sheleng ea KoboAnela, u khona ho sireletsa lelapa la hao , le hona ho una melemo e mengata. Ka holimo ho chelete e tloaelehileng ea matseliso, u boetse u fumana tse latelang:

 • Chelete ea grocery e tla fuoa mojalefa Khoeli le Khoeli nako ea likhoeli tse tšeletseng ka mora lefu la monga mpate sheleng kapo molekane oa hae. Molemo o
  na o reretsoe ho thusa ba setseng hore ba tsebe

  ho iphumana ka mora ho lahleheloa ke eo a neng a hlokometse lelapa.

 • Setlankana sa ho reka tsebeletso ea lepato sa boleng bo tla beng bo hlakile, ‘me se ka sebelisoang lekaleng

  lefe kapo lefeng la Lesotho Funeral Services.

  Na u na le monyetla oa ho ikhethela mpate

  sheleng e batloang ke uena?

  U ka khetha Mpate sheleng e arabelang lithloko tsa hau le pokotho ea hau ka ho khetha ho:

  • Silver • Gold

  • Platinum
  Ha lefu le hlaha,leano le patala ho latela khetho ea hau

  mekhahlelong e boletsoeng ka holimo.

  U ka Kenya litho tse ling tsa lelapa:

  U ka Kenya batsoali ba sa feteng bone (4) le litho tse ling tsa lelapa tse sa feteng bobeli.

  Matšeliso a lefu le bakuoeng ke kotsi:

  Chelete ea matšeliso e kopoloa habeli ha lefu e le la kotsi.

Silver
Seabo ka khoeli=M95

Motho ea tširelelitsoeng

Chelete a matšeliso(M)

**Matšeliso a lefu la kotsi (M)

** Chelete ea ts’ebeletso ea lepato LFS (M)

Grocery (M)

Setho le Molekane

10,000

20,000

3,500

500 ka khoeli

Bana ba kenang sekolo ho isa ho ba lilemo li25

7,500

15,000

3,500

Bana ba lilemo li 14 -21

7,500

15,000

3,500

Bana ba lilemo li 6 -13

5,000

10,000

3,500

Bana ba lilemo li 0 – 5

2,500

5,000

3,500

** Lesea le hlokahetseng nakong ea thlaho

2,500

2,500

Gold
Seabo ka khoeli =M130

Motho ea tširelelitsoeng

Chelete a matšeliso(M)

**Matšeliso a lefu la kotsi (M)

** Chelete ea ts’ebeletso ea lepato LFS (M)

Grocery (M)

Setho le Molekane

15,000

30,000

5,000

700 ka khoeli

Bana ba kenang sekolo ho isa ho ba lilemo li25

10,000

20,000

5,000

Bana ba lilemo li 14 -21

10,000

20,000

5,000

Bana ba lilemo li 6 -13

7,500

15,000

3,500

Bana ba lilemo li 0 – 5

3,500

7,000

3,500

** Lesea le hlokahetseng nakong ea thlaho

3,500

3,500

Platinum
Seabo ka khoeli =M165

Motho ea tširelelitsoeng

Chelete a matšeliso (M)

**Matšeliso a lefu la kotsi (M)

**Chelete ea ts’ebeletso ea lepato LFS(M)

Grocery (M)

Setho le Molekane

20,000

40,000

7,500

1,000 ka khoeli

Bana ba kenang sekolo ho isa ho ba lilemo li25

10,000

20,000

7,500

Bana ba lilemo li 14 -21

10,000

20,000

7,500

Bana ba lilemo li 6 -13

7,500

15,000

3,500

Bana ba lilemo li 0 – 5

3,500

70,00

3,500

**Lesea le hlokahetseng nakong ea thlaho.

3,500

3,500

* *Matšeliso a kopoloa ha beli maemong ao lefu le bakiloeng ke kotsi. Lefu la kotsi le nkuoa ele le ka hlahang ka likhohlano, le bileng le bonahalang, ‘me e ka netefatsoa hore e etsahetse. Ho kopoloa matšeliso feela ho setho le molekane oa hae, eseng batsoali le litho tse ling tsa lelapa. **Setlankana sa tsebeletso ea lepato sa Lesotho Funeral Services ha se fanoe ha ngoana a hlokahala nakong ea thlaho.

Seabo bakeng sa batsoali = M6.00 ho fumana M1000.00.
Seabo bakeng sa litho tse ling tsa lelapa = M7.00 ho fumana M1000.00.
U ka menahanya seabo ho latela hore na u hloka likete tse kae, ho fella ho likete tse leshome (M10 000.00)

Linthla tsa bohlokoa ho uena

Matšeliso: Mpate sheleng ea KoboAnela e fanaka matseliso a chelete hang ha lefu le hlaha.

Ho kopoloa ha matšeliso: Ho kopoloa matšeliso feela ho setho le molekane oa hae.

Grocery: Chelete ea grocery e fanoa ho mojalefa Khoeli le Khoeli nako ea likhoeli tse tšeletseng (6) ka mora lefu la setho kapo molekane oa hae. Ho Silver ke M500, gold ke M700 ha platinum eona e le M1000.00.

U ba setho neng: Uena le lelapa la hau le ba litho ka mora likhoeli tse tšeletseng (6). Batsoali ba lilemo tse ka holimo ho mashome a supileng le metso e ‘meli, (72), ba ema likhoeli tse robong, (9)

Lilemo tse ka u lumellang ho ba setho, le palo ea batho ba ka kengooang ho mpate sheleng ea KoboAnela

Motho ea ka sirelelitsoang

Lilemo

Palo e sireletsoang

Setho

Ka tlase ho lilemo tse 65

1

Molekane oa setho

Ka tlase ho lilemo tse 65

1

Batsoali ba setho

Ka tlase ho lilemo tse 80

4

Litho tse ling tsa lelapa

Ka tlase ho lilemo tse 65

2

Children

Ka tlase ho lilemo tse 21

Bana bohle ba setho

Children – full time students

Ka tlase ho lilemo tse 25

Bana bohle ba setho

Mokhoa oa ho patala: Stop Order, Ka banka kapo ka ho lefa lekaleng le hau le uena la Alliance

U ka fumana mats’eliso nakong ea hora tse 24 joang?:

Tloho le litokomane tse latelang lekaleng la Alliance e hau le uena:

 • Foromo ea kopo ea matseliso.
 • Copy e hlapantšitsoeng ea lengolo la lefu.
 • Copy e hlapantšitsoeng ea tokomane ea boitsebiso ea mofu.
 • Copy e hlapantšitsoeng ea tokomane ea boitsebiso ba motho ea kenyang kopo.
 • Lengolo la mmoshara.

CONTACT YOUR NEAREST BRANCH:

MASERU: MAPUTSOE: HLOTSE:
BUTHA BUTHE: TEYA-TEYANENG: MOHALE’S HOEK: QUTHING: PIONEER:

2231 2357 2243 0213 2240 0117 2246 0212 2250 0164 22785295 2275 0295 2832 5295

AllianceInsuranceLS

www.alliance.co.ls

TOLL FREE: 80023052

admin

Related Posts